බලය ඔබ සතුයි

තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිය භාවිතා කරන්න

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය යනු කුමක්ද ?

රටෙහි පුරවැසියන්ට විශ්වාසය තැබිය හැකි බොහෝ තොරතුරු පොදු අධිකාරීන් සතුවේ. පුරවැසියෙකු ලෙස මේ තොරතුරු වලට ප්‍රවේශවීමේ මූලික අයිතිය දැන් ඔබට හිමිය. 2016 අගෝසතු මස 04 වන දින සම්මත වූ 2016 අංක 12 දරණ තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ පනත මගින් සම්පාදිත ක්‍රියාවලිය භාවිතා කොට තොරතුරු වලට ප්‍රවේශ වීමට පුරවැසියාට හැකිය. කිසියම් පොදු අධිකාරියකින් තොරතුරු ලබාගැනීම පහසුවෙන් කළ හැකි පරිදි විධිවිධාන සකස් කොට ඇත. සාමාන්‍යයෙන් දින 28ක උපරිමයක් තුළ අවශ්‍ය තොරතුරු ලබාගත හැකිවේ. ඉල්ලා සිටින තොරතුරු ප්‍රමණාත්මකව ඉහළ නම් හෝ වෙනත් ස්ථානයකින් ලබාගත යුතුනම් අතිරේක දින 21ක් ගතවේ. [තවත් විස්තර මෙතනින්]
සැප්තැම්බර් 23 වන දින RTI වෑන් රථයේ මීළඟ චාරිකාව ආරම්භ වූ අතර රත්නපුර, මාතර සහ කොළඹ යන දිස්ත්‍රික්ක හරහා යමින් දිස්ත්‍රික්කයකට සන්ධිස්ථාන දහය බැගින් ආවරණය කරන ලදී. බොහෝ ස්ථාන වලදී වෑන් රථයේ අත්දැකීමට පුරවැසියන් උද්යෝගයෙන් ද කුතුහලයෙන්ද මුහුණ දෙනු අත්දැකිය හැකිවිය.      
සැප්තැම්බර් 16 වන දින TISL සහ සර්වෝදය කණ්ඩායම් RTI වෑන් රථයෙන් අනුරාධපුරය බලා පිටත්ව ගිය අතර,දින දෙකක් පුරාවට සන්ධිස්ඨාන 10ක් ආවරණය කරන ලදී.  
සැප්තැම්බර් 12 දින TISLහි RTI කණ්ඩායම ගත කරන ලද්දේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේය. මෙහිදී සෞඛ්‍ය, අධ්‍යාපනය, ජල හා සනීපාරක්ෂක, පාරිසරික සහ පොදු ප්‍රවාහන යන තේමා ඔස්සේ සිවිල් සමාජ එකමුතුවක් පිහිටුවනු ලැබිණ. TISL ආයතනයේ සහය ද ඇතිව සිය කාර්යභාරයන් ඉටු කිරීමේදී තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය යොදාගත් ඉතා උද්යෝගීමත් සිවිල් සමාජ ක්‍රියාකාරී සංවිධානයක් මෙම එක්දින වැඩමුළුවට සහභාගී වන ලදී.
2017 සැප්තැම්බර් 7 වන දින අපේ කණ්ඩායම වුයේ අම්පාරේ තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳව එක්දින වැඩමුළුවක් සංවිධානය කරන ලදී.මෙය සිංහල සහ දෙමළ භාෂාවෙන් පවත්වන ලද අතර මේ සඳහා සිවිල් සමාජ සාමාජිකයන් 50 කට අධික සංඛ්‍යාවක් සහභාගී වන ලදී.එය කාලීන ගැටළු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කළ ඉතා තෘප්තිකර දවසක් විය.

සමාජ ජාල විස්තර

ප්‍රවෘත්ති හා කාලීන සිදුවීම්

VIEW ALL -
TOP