தகவல்களைப் பெறுவதற்கான விண்ணப்பம்

தமிழ்

தகவலுக்கான உரிமை எனப்படுவது யாது?

தகவலுக்கான உரிமை எனப்படுவது பொது அதிகாரசபைகளில் உள்ள பொது தகவல்களை கோருகின்ற அடிப்படை உரிமையாகும். (அமைச்சுக்கள் மற்றும் அரச பொது அதிகார சபைகள் )

மேலதிக தகவல்கள்

தகவலுக்கான உரிமைச் சட்டம்

தகவலுக்கான உரிமைச்  சட்டமானது ஐப்பசி 4 ஆம் திகதி 2016 ஆம் ஆண்டு அமுலுக்கு கொண்டுவரப்பட்டது. இது குடிமக்களின் தகவல் அறியும்   அடிப்படை உரிமையின் விபரத்தை கூறுகின்றது. இச் சட்டம் தமிழ் சிங்களம் ஆங்கில மொழிகளில் பெறக்கூடியதாகவுள்ளது.

மேலதிக தகவல்கள்

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

இலங்கையின் தகவலுக்காக உரிமைச்  சட்டம் தொடர்பான அடிப்படை வினாக்களுக்கான பதில்கள்.  தகவலுக்காக உரிமை எனப்படுவது யாது? அதனை பெறும் செயன்முறை யாது?  மேன்முறையீடு மேற்கொள்வது எவ்வாறு ? தகவல் மறுக்கப்படின் அதற்கான  தண்டனைகள் யாவை? மேலும்..

மேலதிக தகவல்கள்

வேண்டிய தகவலை பெறுவது எவ்வாறு?

தகவலுக்கான உரிமைச்  சட்டத்தின் கீழான   தகவல் அறியும் செயன்முறை தொடர்பான விவரண வரைபடம்

மேலதிக தகவல்கள்

தகவலுக்கான ஆணைக்குழு

தகவலுக்கான உரிமைச்  சட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட  தகவலுக்காக ஆணைக்குழு  தொடர்பான தகவல்கள்.

மேலதிக தகவல்கள்

வினவுதல்

தகவலுக்கான உரிமைச்  சட்டம் தொடர்பான உங்களது வினாக்கள். நாம் அதற்கான பதில்களை கூற காத்திருக்கின்றோம்.

மேலதிக தகவல்கள்